Αντιμετωπίζουμε καθημερινά ποικιλία παθήσεων και δύσκολα περιστατικά. Ο κυρίως όγκος των προσερχόμενων περιστατικών αφορά ορθοπεδικές και νευρολογικές παθήσεις, Κάθε περιστατικό αντιμετωπίζεται διακριτά καθώς υπάρχουν ιδιαιτερότητες στην πάθηση και στο ιστορικό του, με αποτέλεσμα και η μεθοδολογία αντιμετώπισης να περιλαμβάνει παραμέτρους που την κάνουν ξεχωριστή.

Το Εργαστήριο αντιμετωπίζει όλες τις παθήσεις, με την προτεινόμενη από τους αρμόδιους ιατρούς θεραπευτική αγωγή, όπως:

εικονίδιο
Κακώσεις και Τραυματισμοί
 • δισκοκήλες
 • σπονδυλολισθήσεις
 • αγκυλώσεις
 • θλάσεις
 • ρήξεις τενόντων
 • ρήξεις συνδέσμων
 • τενοντίτιδες
 • θυλακίτιδες
 • διαστρέμματα
 • εξαρθρήματα
 • κατάγματα
 • μηνίσκοι
 • οιδήματα
 • καρπιαίος σωλήνας
 • ταρσιαίος σωλήνας
 • πτερνιαία άκανθα
 • τραυματική υμενίτις
 • περιτονίτιδες
 • φλεγμονές
εικονίδιο
Αρθραλγίες
 • σπονδυλοαρθροπάθειες
 • περιαρθρίτιδες
 • ρευματοπάθειες
 • επικονδυλίτιδες
 • τροχαντηρίτιδες
 • υμενίτιδες
 • πτερνιαία άκανθα
 • αγκυλοποιήσεις
 • οιδήματα
 • πελματιαία απονευρωσίτιδα
 • φλεγμονές
εικονίδιο
Νευραλγίες
 • τρίδύμου
 • προσωπικού
 • ισχιακού
 • βραχιονίου πλέγματος
 • εμβοές
 • αιμωδίες, μουδιάσματα
 • καρπιαίος σωλήνας
 • ταρσιαίος σωλήνας
 • απονευρωσίτιδες
 • πονοκέφαλοι
 • ημικρανίες
 • μεσοπλεύρια νευραλγία
Μυαλγίες
 • αυχεναλγίες
 • θωρακαλγίες
 • οσφυαλγίες
 • ισχιαλγίες
 • ωμαγλίες
 • γοναλγίες
 • φλεγμονές
 • πλευρίτιδες
Παραμορφώσεις
 • σκολίωση
 • λόρδωση
 • κύφωση
 • ραιβοποδία
 • βλαισοποδία
 • ιπποποδία
 • αγκυλώσεις
Νευρομυικές Διαταραχές
 • παρέσεις
 • παραλύσεις
 • εγκεφαλικές παραλύσεις
 • parkinson
 • νόσος κινητικού νευρώνα
 • ινομυαλγίες
Προεγχειρητικά και Μετεγχειρητικά προγράμματα
 • δισκοκήλες
 • ανώδυνος τοκετός
 • αρθροπλαστικές (π.χ. ισχίο ή γόνατο)
 • αποκαταστάσεις από ρήξεις συνδέσμων (π.χ. πρόσθιος και οπίσθιος χιαστός)
 • αποκαταστάσεις από ρήξεις τενόντων
 • αποκαταστάσεις από ρήξεις μυών
 • αποκαταστάσεις από ρήξεις νεύρων
 • ακρωτηριασμοί, κολοβώματα
 • βωβονοκήλες
εικονίδιο
Νοσήματα Πνευμόνων
 • βρογχίτιδες
 • χρόνια αναπνευστική πνευμονοπάθεια (Χ.Α.Π.)
 • άσθμα
 • πλευρίτιδες
Δερματοπάθειες
 • εγκαύματα
 • έρπης
 • κυτταρίτιδα
 • παθήσεις αγγείων
 • λύσεις συνέχειας δέρματος