Në të gjitha rastet e programeve të mjekimit bëhet kontroll diagnostikimi të pikave që dhembin me test comb dhe me evidentim dixhital pa asnjë pagesë shtesë. Seancat programohen me marrëveshje paraprake.

Për rekomandimet e pacienteve që nuk kanë mbulim siguracioni janë në fuqi këto çmime

 • Çdo seancë mjekësore zgjat 55΄ dhe kushton 25 Euro.
 • Çdo seancë dekompresimi të diskut zgjat 85΄ dhe kushton 35 euro.
 • Çdo seancë masazhi me dorë (massage) të trupit që zgjat 25΄kushton 10 euro.
 • Çdo seancë masazhi me dorë (massage) manual të trupit që zgjat 45΄kushton 15 euro.
 • Çdo seancë manipulimi manual dhe masazhi manual tipi gjerman, zgjat 55΄dhe kushton 25 euro.

OFERTA për seanca terapike

 • Një paketë 20 seancash terapike kushton 400 euro.
 • Një paketë 3-mujore me seanca pa limit, kushton 600 euro.
 • Një paketë 6-mujore me seanca pa limit, kushton 1000 euro.
 • Një paketë 12-mujore me seanca pa limit, kushton 1500 euro.

OFERTA për seanca për dekompresimin të diskut

 • Një paketë 15 seancash për dekompresimin e diskut kushton 450 euro.
 • Një paketë 20 seancash për dekompresimin e diskut kushton 500 euro.

OFERTA për seanca masazhi me dorë .

 • Paketa me 5 seanca masazhi me dorë (massage) të trupit që zgjat 45΄kushton 60 euro.

Për rekomandimet e Enteve të Sigurimit dhe të Forumeve janë në fuqi marrëveshjet e parashikuara me secilin prej tyre.

PAGESA

Pagesat në laborator mund të bëhen me para në dorë, por dhe me të gjitha kartat bankare të kreditit.

 • VISA
 • Master Card
 • AMERICAN EXPRESS
 • Union Pay
 • DISCOVER
 • Diners Club INTERNATIONAL

ENTE SIGURUESE

Laboratori pranon rekomandime dhe bashkëpunon me të gjitha entet sigurues të mëdha dhe forumet.

 • PEDY EOPYY (IKA OAEE OPAD TYDKY DEI TAPOSE TAPOTE etj.)
 • IPPOKRATIS
 • DINERS club
 • EUROBANK
 • FONΑMED ΑΕ

SHËRBIME TË OFRUARA NË SHTËPI

Në raste të veçanta trajtimi i fizioterapisë mund të realizohet dhe në shtëpi Çmimi për çdo seancë luhatet nga 30 deri në 50 euro dhe varet nga koha që lypset, pajisjet dhe numri i seancave.

Laboratori mund të mbulojë dhe raste pacientesh jashtë hapësirës urbanistike të Bashkisë së Thessaloniki-t, si brenda prefekturës së saj ashtu dhe brenda prefekturave të afërta (Imathia, Kilkis, Pella, Pieria, Halkidiki)

Orari i pritjes

Laboratori funksionon çdo ditë përveç të shtunave, të dielave dhe ditëve të festave
nga ora 9.00 deri më 13.30 dhe nga ora 16.00 deri më 20.30. Terapitë programohen me marrëveshje paraprake (rendes-vous)


DETAJË KONTAKT