Pajisje

Laboratori disponon pajisje të plota dhe moderne, i gatshëm për t’i bërë ballë çdo rasti. Pajisjet e laboratorit përtërihen vazhdimisht me makineri të teknologjisë së fundit, sepse në këtë mënyrë bëjmë të mundur:

  • saktësi më të madhe në lokalizimin e vendit të dhimbjes
  • Thellësi më të madhe penetrimi të manipulimeve terapike
  • Kontroll të efektshmërisë në bazë ditore
  • rehabilitim më të shpejtë
  • rezultat më të mirë mjekësor

Klinika e fizioterapisë gjendet në rrugën Kassandrou 107 & Ag. Sofias, Thessaloniki, dhe është e kontraktuar me të gjitha entet siguruese, si EOPYY ose PEDY.