ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ (ΗΜΙΤΕΝΟΝΤΩΔΗ ΚΑΙ ΙΣΧΝΟΥ ΣΕ ΤΕΤΡΑΠΛΗ ΔΕΣΜΗ)