Loading...

Udhëzime

  • Në takimin e parë klientët duhet të paraqiten të paktën 15 minuta më parë në mjediset e laboratorit, për të marrë anamnezën e tyre. Duhet të kenë me vete epikriza mjekësore eventuale, rekomandime, libreza të shëndetit, analiza radiografike ose çdo gjë tjetër që ata mendojnë se mund të jetë e vlefshme për ekzaminimin tyre.
  • Në takimet pasardhëse, klientët janë të detyruar të vijnë 5 minuta më herët në mjediset e laboratorit dhe të kenë me vete kartën speciale të laboratorit.
  • Paradhënia për prenotimet nuk u kthehet klientëve.