Laboratori disponon pajisje:

 • Dekompresor
 • Laser
 • Tecar
 • CPM
 • COMB
 • Mobee Kit
 • Ultratinguj impaktor
 • Diatermi
 • Elektroterapi
 • Infrasound
 • Terapi termike
 • Terapi me të ftohtë
 • Masazh
 • Kinesitherapy
 • Biofeedback
 • Fango
 • Banjë me vorbull uji
 • Banjë me parafinë
 • Hidroterapi
 • Tërheqje
 • Iontophoresis
 • Plantogrami i shputës
 • Rrezatimi infra të kuqe