Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με:

 • Αποσυμπιεστές
 • Laser
 • Tecar
 • CPM
 • COMB
 • Mobee Kit
 • Κρουστικά Υπέρηχα
 • Διαθερμίες
 • Ηλεκτροθεραπείες
 • Υπόηχα
 • Θερμοθεραπείες
 • Κρυοθεραπείες
 • Μαλαξοθεραπείες
 • Κινησιοθεραπείες
 • Biofeedback
 • Fango
 • Δινόλουτρο
 • Παραφινόλουτρο
 • Υδροθεραπείες
 • Έλξη
 • Ιοντιφόρεση
 • Πελματογράφος
 • Υπέρυθρες Ακτινοβολίες