ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΡΗΞΕΙΣ ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΩΝ